Otwarcie Konferencji

13 października 2017 r.

 

*** PROGRAM ***

13-15 października 2017 r.
Obrady konferencji

 


PROGRAM

Piątek 13.10.2017

12.00-19.00 Rejestracja uczestników

17.00 Uroczyste otwarcie Konferencji

17.20-17.40 Krótka historia anestezjologii i intensywnej terapii woj. podlaskiego

17.40-18.15 Problemy anestezjologii i intensywnej terapii województw Polski Wschodniej

19.30 Kolacja


Sobota 14.10.2017

Sala A

9.00-11.00 SESJA I - Problemy etyczno-prawne w anestezjologii i intensywnej terapii
Prowadzący: dr hab. W. Dąbrowski

9.00-9.30 Terapia daremna w OIT - zasady postępowania
Dr hab. med. Wojciech Dąbrowski (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

9.30-10.00 Aspekty prawne terapii daremnej w intensywnej terapii
Dr med. Jacek Siewiera (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie)

10.00-10.30 Problemy prawne w anestezjologii
Dr hab. med. Mariusz Piechota (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Łodzi)

10.30-11.00 Dyskusja

11.00-11.30 Przerwa kawowa

11.30-14.00 SESJA II - Terapie pozaustrojowe w OIT
Prowadzący: dr hab. W. Dąbrowski, dr hab. med. M. Piechota

11.30-12.00 Pozaustrojowe leczenie niewydolności nerek
Dr hab. med. Wojciech Dąbrowski (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

12.00-12.30 Zastosowanie ECCO2R w intensywnej terapii
Dr hab. med. Wojciech Dąbrowski, (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

12.30-13.00 Pozaustrojowe leczenie niewydolności wątroby
Dr hab. med. Mariusz Piechota (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii-Ośrodek Pozaustrojowych Technik Wspomagania Czynności Nerek i Wątroby, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Łodzi)

13.00-13.30 Rola plazmaferezy w OIT
Dr med. Jarosław Wośko, (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

13.30-13.50 Pozaustrojowe leczenie ciężkiej niewydolności oddechowej: ECMO
Dr med. Marek Czajkowski, (Klinika Kardiochirurgii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

13.50-14.00 Dyskusja

14.00 - 16.00 Przerwa obiadowa

16.00-18.00 SESJA III - Problemy mikrobiologiczne w OIT
Prowadzący: prof. dr hab. med. Z. Rybicki, dr hab. med. A. Olender

16.00-16.20 Problemy diagnostyki mikrobiologicznej zakażeń szczepami wielolekoopornymi u pacjentów OIT
Dr hab. med. Alina Olender (Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

16.20-16.50 Zakażenia w OIT szczepem Klebsiella Pneumoniae NDM- New Delhi - zagrożenia, zapobieganie
Dr hab. med. Piotr Wieczorek (Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

16.50-17.10 Aktualna aktywność antybiotyków wobec wieloopornych pałeczek Gram (-) zawierających geny kodujące groźne mechanizmy oporności (MBL, KPC, ESBL, NDM)
Dr hab. med. Paweł Sacha (Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

17.10-17.50 Leczenie zakażeń szczepami wieloopornymi z wykorzystaniem zasad farmakokinetyki i farmakodynamiki oraz farmakologicznych właści-wości antybiotyków
Prof. dr hab. med. Zbigniew Rybicki (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie)

17.50-18.00 Dyskusja

Sala B

9.00-11.00 SESJA IV - Leki przeciwzakrzepowe w praktyce anestezjologicznej
Prowadzący: prof. dr hab. S. Dobrzycki, dr hab. med. A. Siemiątkowski

9.00-9.25 Stare i nowe doustne leki przeciwzakrzepowe a procedury zabiegowe
Prof. dr hab. med. Janusz Kłoczko (Klinika Hematologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

9.25-9.45 Leki przeciwpłytkowe a procedury zabiegowe
Prof. dr hab. med. Sławomir Dobrzycki (Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

9.45-10.05 Profilaktyka przeciwzakrzepowa a znieczulenie - wytyczne postępowania
Dr Piotr Bobik (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

10.05-10.25 Zastosowanie leków przeciwzakrzepowych w naczyniowych zabiegach neurochirurgicznych
Dr. med. Grzegorz Turek (Klinika Neurochirurgii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

10.25-10.45 Nowe leki przeciwzakrzepowe w terapiach nerkozastępczych
Prof. dr hab. med. Jacek Małyszko (I Klinika Nefrologii i Transplantologii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

10.45-11.00 Dyskusja

11.00-11.30 Przerwa kawowa

11.30-14.00 SESJA V - Protokół ERAS w opiece okołooperacyjnej
Prowadzący: dr hab. med. A. Siemiątkowski, lek. med. Rafał Rutyna

11.30-11.55 Protokół ERAS w praktyce anestezjologa - wprowadzenie, znieczulenie do zabiegów bariatrycznych
Dr med. Monika Jedynak (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

11.55-12.15 Protokół ERAS w praktyce chirurga.
Dr hab. med. Piotr Myśliwiec (I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

12.15-12.35 Protokół ERAS w chirurgii onkologicznej
Prof. dr hab. Andrzej Budzyński, (Oddział Kliniczny Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich, Szpital Uniwersytecki w Krakowie)

12.35-13.00 Znieczulenie do zabiegów onkologicznych wg. protokołu ERAS
Dr med. Maciej Chruściel, (Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie)

13.00-13.25 Leczenie przeciwbólowe w protokole ERAS - rola anestezjologa
lek. med. Rafał Rutyna , (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

13.25-13.50 Płynoterapia wg protokołu ERAS
Dr hab. med. Wojciech Dąbrowski, (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

13.50-14.00 Dyskusja

14.00 - 16.00 Przerwa obiadowa

16.00 - 18.00 SESJA VI - Nowości i ważne tematy w anestezjologii i intensywnej terapii
Prowadzący: prof. dr hab. med. W. Machała, dr hab. med. D. Maciejewski,

16.00-16.25 Odzwyczajanie pacjenta od wentylacji zastępczej - protokół postępowania
Dr hab. med. Dariusz Maciejewski (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej)

16.25-16.45 Nowe spojrzenie na zewnątrzoponowe uśmierzanie bólu po dużych operacjach
Prof. dr hab. med. Waldemar Machała (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

16.45-17.05 Znieczulenie krytycznie chorego z ciężką niewydolnością oddechową do zabiegu laparotomii zwiadowczej
Dr hab. med. Wojciech Dąbrowski, (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

17.05-17.25 Ciężkie neuroinfekcje wirusowe - diagnostyka i leczenie
Prof. dr hab. med. Sławomir Pancewicz (Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

17.25-17.50 Nowe kryteria rozpoznania oraz leczenia sepsy i wstrząsu septycznego
Dr med. Jarosław Wośko (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

17.50-18.00 Dyskusja

19.30 Kolacja (150 zł/osoba)

Niedziela 15.10.2017

Sala A

9.00-10.30 SESJA VII - Co nowego w medycynie bólu?
Prowadzący: lek. med. Rafał Rutyna, dr med. J. Kosel

9.00-9.20 Nowe metody analgezji regionalnej w leczeniu ostrego bólu pooperacyjnego
lek. med. Rafał Rutyna, (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

9.20-9.40 Kriolezja w leczeniu przewlekłych zespołów bólowych
Dr med. Piotr Jakubów (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK w Białymstoku, Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, NZOZ Vitamed.)

9.40-10.00 Miejsce termolezji w medycynie bólu
Dr med. Adam Leoniuk (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku, Białostockie Centrum Onkologii, Oddział Chirurgii Onkologicznej z pododdziałem leczenia bólu)

10.00-10.20 Nowości w farmakoterapii przewlekłych zespołów bólowych
Dr med. Katarzyna Klimiuk (Oddział Geriatrii, Szpital MSWiA w Białymstoku, Hospicjum "Dom Opatrzności Bożej" w Białymstoku)

10.20-10.30 Dyskusja

10.30 Zakończenie Konferencji i zarys programu na rok następny

11.00 Spotkanie z Ordynatorami/Lekarzami kierującymi Oddziałów Anestezjologii oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii woj. podlaskiego z dyskusją pod kątem aktualnych problemów

 

WARSZTATY - odpowiedzialny za warsztaty dr med. Juliusz Kosel

Sobota 14.10.2017

- USG dla początkujących - zastosowanie w anestezjologii Podstawy obsługi aparatu USG i optymalizacja obrazu (kończyna górna i dolna - lokalizacja struktur nerwowych dla potrzeb znieczulenia regionalnego)

- Wczesna mobilizacja i rehabilitacja chorych w OIT Firma ArjoHuntleigh Polska

 


PATRONAT
HONOROWY


PATRONAT
  • partner 1
  • partner 2
  • partner 3
  • partner 4
  • partner 5
  • partner 6